1. Home
 2. Πολιτική Απορρήτου - Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η Μaleas Estate ακολουθεί το ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με κύριο στόχο την απόλυτη ασφάλειά σας κατά την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Σας παρέχουμε ειδικές, σαφείς, πλήρεις και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον σκοπό και το χρονικό διάστημα της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας αλλά και για τα δικαιώματα που έχετε εσείς ως υποκείμενα των δεδομένων σας και πως μπορείτε να ασκήσετε αυτά.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αλλά και πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς θα ενημερωθείτε ρητώς και ειδικώς για την ύπαρξη της πολιτικής απορρήτου μας και την οποία θα κληθείτε να αποδεχτείτε.

Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Εμείς από την πλευρά μας ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση που ενώ διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο, συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Στην εθνική μας νομοθεσία ισχύει ο νόμος 4624/2019.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα εφαρμόζει αυστηρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σημαντικοί όροι που πρέπει να γνωρίζετε είναι οι εξής:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

Ο κάθε χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας καλείται υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει μετά από την απόλυτη συναίνεσή του στον ιστότοπό μας.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι η επιχείρησή μας καθώς και το εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της επιχείρησής μας. Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως λ.χ την μεταφορική εταιρία, εξωτερικοί συνεργάτες). Η συγκεκριμένη μεταβίβαση γίνεται αυστηρά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ιδίως την ολοκλήρωση των αγορών που πραγματοποιείτε, την ικανοποίηση οποιασδήποτε επιθυμίας ή ανάγκης σας, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία μαζί σας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης.

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

H συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εξαρτάται από τον σκοπό της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για την επιχείρησή μας και τα προϊόντα μας καθαρά δηλαδή για ενημερωτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς και χωρίς να προβείτε σε πραγματοποίηση κάποιας παραγγελίας συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει στον διακομιστή μας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους και η συλλογή τους έχει ως σκοπό να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας στον περιηγητή της συσκευής σας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια του.

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν: ημερομηνία, ώρα επίσκεψης και διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα, περιεχόμενο του ιστοτόπου που προσπέλασε ο επισκέπτης, URL μέσω του οποίου ο επισκέπτης οδηγήθηκε στον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP και τον τομέα (domain) από τον οποίο έγινε πρόσβαση στον ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη (μέθοδος http, έκδοση http, κωδικός κατάστασης http, μήκος μεταφερόμενων δεδομένων).

Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τότε θα σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας σας.

Ενδεικτικά, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων ή την τυχόν διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνο επικοινωνίας, email σας, στοιχεία τιμολόγησης και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης αυτής και τον κωδικό ασφάλειας, με πλήρη γνώση σας και αφού ρητά παρέχετε την συγκατάθεση σας στη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών, επιλέγοντας την ένδειξη ΄΄αποδέχομαι΄΄ στο σχετικό κείμενο που θα εμφανιστεί σε εσάς, κατά τη συγκεκριμένη συμπλήρωση.

Στην περίπτωση των παραγγελιών, οπότε και εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για αγορά προϊόντων από εμάς, όλα τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, τυχόν στοιχεία τιμολόγησης) συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την διαδικασία της αγοράς σας και υπάρχει η δυνατότητα διατήρησής τους από εμάς για χρονικό διάστημα δύο ετών από αυτήν.

Στις περιπτώσεις που η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικών καρτών τα στοιχεία αυτών δεν αποθηκεύονται σε μέσα της επιχείρησής μας και ουδεμία χρήση, συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση αυτών πραγματοποιείται εκ μέρους μας. Αυτά τα στοιχεία καταχωρούνται σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: α) οποιοδήποτε δεδομένο πιστωτικών – χρεωστικών καρτών και εν γένει στοιχεία που δίνετε στους παρόχους των υπηρεσιών πληρωμής, τα οποία πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμής και η επιχείρησή μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί (λ.χ τα πιστωτικά ιδρύματα),β) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς καθώς επίσης είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Oι σκοποί της συλλογής και της επεξεργασίας τους σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας και ειδικότερα την ικανοποίηση των αιτημάτων σας όπως την επιτυχή ολοκλήρωση των παραγγελιών σας (αποστολή προϊόντων, ολοκλήρωση-πληρωμή αγορών, τιμολόγηση). Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε πλήρως στις υποχρεώσεις της συμβατικής μας σχέσης, για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία όλες τις συναφείς εργασίες που σχετίζονται με αυτήν, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας και την τυχόν επίλυση παραπόνων ή διευκρινίσεων, για τη διαχείριση του πελατολογίου μας, για την τυχόν υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για φορολογική χρήση (λόγοι τιμολόγησης και απόδειξης παροχής υπηρεσιών) και για σκοπούς ελέγχου των διαδικασιών της εταιρίας μας από δημόσιες υπηρεσίες και αρχές όταν μας ζητηθούν κατόπιν νόμιμης επιταγής.

Η επιχείρησή μας δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από τους παραπάνω ρητούς, νόμιμους, κατάλληλους και συναφείς σκοπούς.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το χρονικό διάστημα χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στα αρχεία μας είναι περιορισμένο και έγκειται μόνο στην εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εκ μέρους σας.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις αλλά και σε τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις που δύναται να εμφανιστούν κατά τη συμβατική μας σχέση (λ.χ τυχόν άσκηση αξιώσεων, έλεγχος από αρχές κλπ) έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από τη στιγμή της συλλογής τους, ήτοι από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων σας, κατά τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης, αλλά και για την καταστροφή τους με κατάλληλο τρόπο μετά το πέρας αυτής. Διαγράφουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για τους συγκεκριμένους, νόμιμους και ρητούς σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή ακόμη και όταν αιτηθείτε τη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι σε εμάς.

 

ΠΟΙΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εντός της επιχείρησης μας πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν ορισμένοι εργαζόμενοι μας. Η πρόσβαση είναι διαβαθμισμένη, ανάλογα με τη θέση και τα καθήκοντά τους και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας που έχουν αναλάβει. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εξωτερικός συνεργάτης θα ενεργεί είτε ως υπεύθυνος της επεξεργασίας, καθορίζοντας τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας, είτε θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Και στις δύο περιπτώσεις, έχει εφαρμογή η παρούσα πολιτική. Εκτός της επιχείρησής μας λοιπόν, διαβιβάζουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες παραληπτών :

 • Σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς όπως πιστωτικά ιδρύματα, φοροτεχνικούς και νομικούς συμβούλους και παρόχους λοιπών υπηρεσιών.
 • Σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους.
 • Σε πελάτες ή/και συνεργάτες μας όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί.

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται το απόρρητό τους. Ουδέποτε χρησιμοποιούμε τα ίδια για σκοπούς διάφορους από αυτούς που σας έχουμε ενημερώσει αλλά ούτε και παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους, ιδιώτες ή εταιρίες.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να μεταβιβαστούν σε δημόσιους φορείς, σε αρχές επιβολής του νόμου και σε δικαστήρια αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υφίσταται νομική υποχρέωσή της επιχείρησής μας για την μεταβίβασή τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ωστόσο, η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η ιστοσελίδα υποστεί αλλοίωση από τρίτους και εν γένει για κάθε συμβάν ανωτέρας βίας που δεν μπορούσε να προβλεφθεί από εμάς.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η επιχείρηση μας διαθέτει λογαριασμούς σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( π.χ Google +, το Facebook, το Instagram, το YouTube, το Linkedin κ.α.) αλλά είναι πιθανό και να εμφανίζεται σε ιστότοπους τρίτους. Η επιχείρηση μας ελέγχει τη νομιμότητα των συγκεκριμένων ιστοτόπων πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επαφής με αυτούς. Κανένα προσωπικό σας δεδομένο δεν μεταφέρεται και δεν αποκαλύπτεται χωρίς την ρητή άδεια σας.

Για την χρήση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους ιστότοπους η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνος για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο κάθε διαδικτυακός τόπος.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε την πολιτική απορρήτου κάθε μέσου ,ανατρέχοντας στο ίδιο, καθώς αποκλειστικά αρμόδιο για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει είναι αυτό.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται η επιχείρησή μας ή αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση για την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησής μας: maleasestate@gmail.com.
Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΄΄Θέλω να ενημερωθώ για τη τήρηση των δεδομένων μου΄΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: ΄΄ Θέλω να διορθώσω τα τηρούμενα προσωπικά μου δεδομένα΄΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ: ΄΄Θέλω να διαγραφούν τα προσωπικά μου δεδομένα από τα αρχεία΄΄, ανακαλώντας τη συγκατάθεση που μας έχετε παρέχει ανά πάσα χρονική στιγμή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: ΄΄Δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου΄΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΄΄Θέλω τα προσωπικά μου δεδομένα να επεξεργάζονται για έναν και μόνο συγκεκριμένο σκοπό΄΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ: ΄΄Θέλω τα προσωπικά μου δεδομένα να μεταβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας΄΄.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔΠΧ (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

 

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να απευθύνετε σε εμάς εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maleasestate@gmail.com οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα, παράπονο σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα απαντήσουμε αναλυτικά στο αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παράδοσή του σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση αν αισθάνεσθε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε εγγράφως το παράπονό σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr).

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Shop
   Υπολογισμός μεταφορικών
   Apply Coupon