1. Home
 2. Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MALEAS ESTATE

Οι παρακάτω ουσιώδεις όροι εφαρμόζονται από την Μaleas Εstate ως σύνολο και ισχύουν απολύτως κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μαζί μας, δεσμεύοντας απολύτως κάθε χρήστη-επισκέπτη του ιστοτόπου μας.
Διαβάστε προσεκτικά όλους τους παρακάτω όρους καθώς η χρήση του ιστοτόπου μας υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με το σύνολο των όρων ή με κάποιον από αυτούς τότε οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου μας, ενώ εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε αν χρησιμοποιήσετε αυτόν χωρίς να έχετε διαβάσει προσεκτικά το σύνολο των όρων που αποτελούν ενιαίο περιεχόμενό του. Επίσης δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να ισχυρισθείτε άγνοια περί της ύπαρξης των όρων και πολιτικών μας, καθώς ενημερώνεστε ρητώς, ειδικώς και σαφώς για την ύπαρξή τους από την πρώτη στιγμή της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας αλλά και πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μαζί μας.

Όλοι οι παρακάτω όροι είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας των καταρτισθείσων συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ μας.

Η ενημέρωσή σας για το σύνολο των όρων κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας καθώς εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο αυτών οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης, απορίας ή αμφιβολίας επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας: maleasestate@gmail.com

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ WWW.MALEASESTATE.GR

Η παρούσα ιστοσελίδα (με την επιφύλαξη των καθορισμένων και συγκεκριμένων εξαιρέσεων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων-συνεργατών) με τον συγκεκριμένο διακριτικό τίτλο, μορφή, σχεδιασμό, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, εικόνες, κείμενα, όρους, επιλογές και ρυθμίσεις αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησής μας και τα οποία προστατεύονται με βάση τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας.

Η χρήση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε επισκέπτη δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση κανενός δικαιώματος εκμετάλλευσης οποιασδήποτε υπηρεσίας που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα μας αλλά παρέχεται ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης με σκοπό την ενημέρωση για τα προϊόντα μας και την ολοκλήρωση των αγορών αυτών.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, και εν γένει τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και των υπηρεσιών-προϊόντων που αυτός προσφέρει.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι θα συντελέσετε στην προστασία όλων των δικαιωμάτων της πνευματικής μας ιδιοκτησίας αλλά και των τρίτων εμπλεκόμενων μερών, ευθυνόμενοι παράλληλα για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην επιχείρησή μας και σε οποιονδήποτε τρίτο από υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω έχουμε το δικαίωμα να αξιώσουμε την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας της επιχείρησής μας ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής και παντός δικαστηρίου.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κάθε χρήστης που αποδέχεται τους όρους χρήσης και τις πολιτικές του διαδικτυακού μας τόπου (ακόμη και με τη συνέχιση της περιήγησης και χρήσης του ιστοτόπου ενώ έχει εξ’ αρχής ενημερωθεί για την ύπαρξη δεσμευτικών όρων χρήσης) αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε καταχρηστική, κακόπιστη και αθέμιτη πράξη κατά της επιχείρησής μας που δύναται να προκαλέσει την οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία σε αυτήν.

Ενδεικτικά, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου ή και των προϊόντων που αυτός διαθέτει για εμπορική χρήση – εμπορικούς σκοπούς χωρίς την άδεια της επιχείρησής μας (με εξαιρέσεις τις ρητά καθορισμένες καταρτισθείσες συμβάσεις χονδρικής πώλησης με επαγγελματίες).

Απαγορεύεται δε, ιδίως για τους πελάτες χονδρικής πώλησης, οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική προς την επιχειρηματική δραστηριότητά μας και ειδικότερα κάθε χρήστης οφείλει να μην αποσπά πελάτες μας, να μη γνωστοποιεί σε τρίτους ονόματα, διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία πελατών μας, ούτε να συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τους εν λόγω πελάτες, ούτε ασφαλώς να χρησιμοποιεί αθέμιτα μέσα ή παραπλανητικές μεθόδους ή δυσφημιστικούς ή υποτιμητικούς ισχυρισμούς σε βάρος της επιχείρησής μας και εν γένει του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτήν. Επίσης, να μην αποκαλύπτει σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στοιχεία ή έγγραφα ή πληροφορίες που αφορούν στην επιχειρηματική μας οργάνωση, τα προϊόντα, την οικονομική κατάσταση, τους προμηθευτές, την εμπορική πολιτική, τα επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, την τεχνογνωσία και λοιπά συναφή στοιχεία και δεδομένα που συνδέονται και παραπέμπουν στον τρόπο άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Τέλος και ενδεικτικά, να μην ιδιοποιείται την επωνυμία και φήμη της επιχείρησής μας για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων κάθε χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας της επιχείρησής μας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την ανωτέρω αθέτηση, χωρίς να αποκλείεται και η αντίστοιχη ποινική ευθύνη.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL-ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Ο διαδικτυακός τόπος που διατηρεί η επιχείρησή μας είναι εξασφαλισμένος με το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL, προκειμένου η περιήγησή σας σε αυτόν να διακρίνεται από την μέγιστη ασφάλεια.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) παρέχει ασφάλεια κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα ηλεκτρονικών υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Kατά τη διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μέσω της ασφαλούς σύνδεσης που προσφέρει το SSL, οι πληροφορίες που μεταφέρονται, κρυπτογραφούνται. Έτσι, καμία τρίτη πηγή, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, δεν μπορεί να διαβάσει ή να υποκλέψει τα δεδομένα που μεταφέρονται.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ- ANAΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ- CHECK BOXES ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ MALEAS ESTATE

Από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθετε στον ιστοτόπο μας θα εμφανιστεί σε εσάς ενημερωτικό μήνυμα-check box και το οποίο θα σας ενημερώνει για την ύπαρξη των όρων και συγκεκριμένων πολιτικών που ακολουθούμε (cookies, προσωπικά δεδομένα, όροι χρήσης). Παρόμοια ενημερωτικά μηνύματα θα εμφανιστούν και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Αφού διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και τις πολιτικές λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τσεκάρετε την ένδειξη ΄΄αποδέχομαι΄΄.

Σε αντίθετη περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις πολιτικές μας ή δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε αυτές, μη προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Αν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινείτε με το σύνολο των όρων και των πολιτικών του διαδικτυακού μας τόπου.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά ή πρακτική που ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα της επιχείρησής μας και εν γένει οποιαδήποτε προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων μας.

Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο σε πλήρως δικαιοπρακτικά ικανά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στον Ελληνικό Αστικό Κώδικα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας μας και οποιαδήποτε συναλλαγή σε άτομα κάτω των 18 ετών και εν γένει άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Συναλλαγές με αυτά τα άτομα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω των νόμιμων αντιπροσώπων τους (λ.χ γονείς ή δικαστικό συμπαραστάτη), οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον ενδιαφερόμενο χρήστη στις συναλλαγές του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση χρήσης της ιστοσελίδας μας από ανήλικα άτομα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα, η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πλήρη ταυτότητα ενός ατόμου. Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών.

Ο κάθε χρήστης ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για όλα τα προσωπικά στοιχεία που διαθέτει στην επιχείρησή μας καθώς παρέχει τη ρητή, ειδική και σαφή συγκατάθεσή του για τη παροχή αυτών σε εμάς. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συλλέξουμε, επεξεργαστούμε και χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μόνο για τους νόμιμους, συγκεκριμένους και αναγκαίους σκοπούς πραγματοποίησης των συναλλαγών σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας την αρχή της διαφάνειας και τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στο τμήμα της ΄΄ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ΄΄.

Σε περιπτώσεις άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή κακόβουλων πράξεων από εσάς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία δημιουργηθεί σε εμάς.

Ο κάθε ιδιώτης χρήστης αποδέχεται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνει από την επιχείρησή μας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση, ενώ για τους επαγγελματίες χρήστες η μεταπώληση των προϊόντων μας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μετά από την άδειά μας.

Για τις ειδικότερες υποχρεώσεις σας διαβάστε προσεκτικά την ΄΄ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ΄΄ του παρόντος ιστοτόπου, όπου ρυθμίζονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις που βαρύνουν εσάς αλλά και εμάς κατά τη συναλλακτική μας σχέση.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μη έχοντας διαβάσει το σύνολο των όρων που περιέρχονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο τμήμα της, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί σε εσάς από την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας μας. Οι όροι χρήσης και οι πολιτικές μας δεσμεύουν τόσο εσάς όσο όμως και εμάς καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής μας σχέσης.

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει με την προβολή φωτογραφιών αλλά και ειδική αναφορά των περιγραφών των προϊόντων. Ωστόσο δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή άλλα σφάλματα που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την τύχη των προϊόντων από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς. Από τη στιγμή της φυσικής κατοχής του προϊόντος φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την τύχη του και ιδίως για τυχόν βλάβη, αλλοίωση ή απώλειά του.

Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας κάθε τυχόν καταρτισθείσας μεταξύ μας σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως.

Σε περίπτωση που αποδεχτείτε ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων του διαδικτυακού τόπου μας (κάτι που θεωρείται ότι έχει επέλθει και μόνο με την συνέχιση εκ μέρους σας της περιήγησης και χρήσης στην ιστοσελίδα μας), δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν γνωρίζατε τους όρους χρήσης, τους όρους αγορών, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γενικά κάθε όρο και προϋπόθεση που διέπει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Δεν μπορείτε να αντιτάξετε άγνοια ή αμέλειά σας σχετικά με το περιεχόμενο του συνόλου των όρων χρήσης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Maleas Estate παρέχει εχέγγυα ύψιστης ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, ακολουθώντας πιστά κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο ασφάλειας αυτών. Γι’ αυτόν τον λόγο ακολουθεί αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Διαβάστε με ιδιαίτερη προσοχή τους όρους της πολιτικής αυτής στο ειδικό τμήμα του ιστοτόπου μας προκειμένου να ενημερωθείτε ειδικώς και σαφώς σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα αυτής αλλά και τα δικαιώματά που παρέχει σε εσάς ως υποκείμενα των δεδομένων η νομοθεσία και τα οποία μπορείτε να ασκήσετε όποτε επιθυμείτε.

Στο ειδικό τμήμα του ιστοτόπου με τίτλο ΄΄ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ΄΄ θα βρείτε κάθε πληροφορία που σας αφορά.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση μέσω μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maleasestate@gmail.com

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ

Η επιχείρησή μας ακολουθεί συγκεκριμένους όρους που σχετίζονται με τη διαδικασία των παραγγελιών-αγορών των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου μας με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ» μπορείτε να βρείτε ανά πάσα στιγμή και να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους των αγορών.

Οι αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εντάσσονται στα πλαίσια των συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως οι οποίες διέπονται από τον Ν. 2251/1994 και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σας θυμίζουμε ότι κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της καταρτισθείσας σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως και μας δίνει το δικαίωμα να αξιώσουμε οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία προκληθεί σε εμάς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους ή με το σύνολο αυτών καλείστε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση υπηρεσιών ή οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς διαφορετικά τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινείτε ρητώς και ανεπιφύλακτα με το σύνολο αυτών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ο διαδικτυακός τόπος www.maleasestate.gr χρησιμοποιεί cookies, την χρήση των οποίων καλείστε να αποδεχτείτε από την πρώτη στιγμή που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας. Ειδικότερα, θα εμφανιστεί σε εσάς ενημερωτικό μήνυμα- αναδυόμενο παράθυρο που θα σας καλεί να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την χρήση των cookies από την επιχείρησή μας ή να ελέγξετε ακόμη το είδος αυτών.

Όσον αφορά τα cookies και την πολιτική που χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας σάς επισημαίνουμε σαφώς και κατανοητώς τα εξής:

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Υπάρχουν τα μόνιμα cookies και τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι τη διαγραφή τους αλλά και τα προσωρινά cookies που παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας. Υπάρχουν τα απολύτως αναγκαία cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου και την περιήγησή σας σε αυτόν. Υπάρχουν και τα cookies λειτουργικότητας ώστε να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα, στοιχεία σας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τα ίδια στοιχεία εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

Επίσης υπάρχουν τα cookies εμπορικής προώθησης (αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών) και στατιστικής (συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού τόπου). Επίσης, τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies, cookies τρίτων), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων (π.χ google, facebook).

Διαφημιστές τρίτων και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτά τα Cookies.

To ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στα αρχεία “cookie” για διαφήμιση και στατιστική, καθώς και για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση της ιστοσελίδας μας, μόνο μετά την απόλυτη συναίνεσή σας.

Τονίζουμε ότι η χρήση των cookies δεν μπορεί να σας ταυτοποιήσει προσωπικά ούτε να επηρεάσει τη διαμόρφωση και λειτουργία των προσωπικών σας ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων.

Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας (chrome, firefox κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιείτε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας, να προχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή σε έλεγχο ή ακόμη και διαγραφή τους.

Έχουμε την διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσουμε την συγκεκριμένη πολιτική μας οποτεδήποτε, ενημερώνοντάς σας ειδικώς και σαφώς στο συγκεκριμένο τμήμα του ιστοτόπου μας.

 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Δράμας, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.
Η τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν επιφέρει την ακυρότητα όλης της σύμβασης.

0
  0
  Το καλάθι σας
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο Shop
   Υπολογισμός μεταφορικών
   Apply Coupon